Дивись уперед, відраховуй назад!

Look ahead, count back!

Ну що ж погнали! Перший робочий день (в мене так точно) і перше завдання «на подумать», яке я відкопала в книзі «Стратегія геніїв. П’ять найважливіших уроків від Б.Гейтса, Е.Гроува та С.Джобса», написаною М.А.Кусумано та Д.Б.Йоффі. Все дуже просто, впевнена вам сподобається. Відповідаємо на питання та вигадуємо для себе схожі:

  • Щоб ви зробили інакше вже завтра?
  • Якою ви хочете бачити свою компанію, а може й самого себе за 5 років?
  • На вашу думку, чого захочуть ваші клієнти в майбутньому?
  • Що імовірно робитимуть конкуренти?
  • Які зміни можуть відбутися в країні за цей час? В економіці? У вашій галузі&

Не всі володіють даром геніального передбачення. Але навчитись ставити правильні питання та намагатися дати на них відповіді до снаги кожному.


Тож беремо аркуш паперу, олівець і розвиваємо design thinking!

P.S. А на фотографії моя нова аватарка, якою я хочу бачити себе вже сьогодні. 😉

Well, let’s go! The first working day (for me exactly) and the first task “to think”, which I found in the book “Strategy rules. Five timeless lessons from B. Gates, E. Grove and S. Jobs “, written by M.A. Cusumano and D.B. Yoffie. Everything is very simple, I’m sure you’ll like it. We answer on questions and come up with similar ones:

  • What would you do differently tomorrow?
  • How do you want to see your company, and maybe yourself in 5 years?
  • What do you think your customers will want in the future?
  • What are competitors likely to do?
  • During this time what changes can take place in the country? In the economy? In your industry?

Not everyone has the talent to forgive the future. But everyone will be able to learn to ask the right questions and try to give answers to them.

So we take a sheet of paper, a pencil and develop design thinking skill!

P.S. And in the photo is my new avatar, which I want to see myself today. 😉